ګل امارت/بهار مستغفر

بهار مستغفر

لکه د نوح بـــــــېړۍ خوځـېږي د څپو غېږه کې
خدایه! سـاته ګل امــــــارت مو د اغزو غېږه کې

تنکو زلمو پر ځای د تېلو ورته ویــــــــنې ورکړې
خدای مکړه مړ نشي مـشال مو د تیارو غېږه کې

لکه بــلال د پاکې میـــــــــــــنې په دردونو ویاړو
د شــــــــــــــهادت تږي د ټکــــنده غرمو غېږه کې

په کلک ایـــــــمان تنها ولاړ د هر کافـــر مخــې ته
دا یو څو تنه دي اوسیږي بس د غــــرو غېــږه کې

ربه هر خوا ورته یو شــــــوې نمرودي لښـــــــکرې
لکه خــــــــلیل یې راته ساته د لمبــو غېـــــږه کې

زمونږ د زړه ټوټې دي، زمونږه پرې ژوندون بهار دی
ځکه ساتلي مو ګلـــــــــــــونه دي د زړو غېږه کې

چهار شنبه د هجرت دیار: ۹ / جمادي الثاني/ ۱۴۳۸ هـق