جولای 28, 2017

پاڼه تر کار لاندي ده

بیا دې کومې خوا ته ځوانه اراده ده!

بیا د کوم مظلوم فریاد یې پارولی

بیا دې کومه خور په وينو کې پرته ده

بیا د چا له غمه نه درځي خوبونـــــه

بیا دې ولې په څپو غازي غصـــــه ده

بیا د کومې مور په چیغو دې زړه سوځي

چې دا لویه ځمکه بیا درباندې سره ده

بیا د کومې غزا خوا ته روانېــــــــــږې

چې تړلې دې ملا پورې چانټــــــه ده

بیا د کوم ګيلم جم مخې ته درېږې

بیا د کوم سوځلي کلي افســـانـه ده

دا چې بیا ورباندې سرې لمبې تاوېږي

دا جومات ده که د کلې مدرســـــه ده

د یتیم وراره له غمه لېـــــــونی یې

که زندان کې د ملګري اندېښنه ده

چې ګودر او سنګر ټول پرې ښایسته دې

منګي نه یادوم څه زېړه بو شکه ده

مجاهده! ستا له نوم نه سپېلنی شــم

له هیبته دې نړۍ چې په لــــــــړزه ده

طالب جانه! ته د ټو ل صلیب قاتل یې

مبارک دې شه ستا څومره حو صله ده

Related posts