جولای 28, 2017

پاڼه تر کار لاندي ده

څپاند هلمند/عفان

عزیز الله عفان / پکتیکا

مینه د لمبو ده زور به نه کوې

کار مو د جګړو ده زور به نه کوې

یو ځلې ته حال له روسه وپوښته

اوس لا په توبو ده زور به نه کوې

وبه خوري هلمند درنه سرونه ډېر

مست ده په څپو ده زور به نه کوې

دا وار دې وهلی بیا به رانشې

څنګ له میړنو ده زور به نه کوې

مخکې دې خبرې وې د زور خو اوس

کار دې د زارو ده زور به نه کوې

مونږه د پخوا تاریخ کتلی دی

هوډ د حماسو ده زور به نه کوې

بیا زلمي، عفانه! قهریدلي دي

خرپ یې د نېزو ده زور به نه کوې

Related posts